رزم بیژن با هومان در جنگ دوازده رخ و کشتن هومان - شاهنامه فردوسی بزرگ

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

رزم بیژن با هومان در جنگ دوازده رخ و کشتن هومان

 

بزد دست بیژن به سانِ پلنگ / ز سر تا میانش بیازید چنگ

گرفتش به چپ گردن و راست ران / خم آورد پشتِ هیونِ گران

برآوردش از جای و بنهاد پست / سویِ خنجر آورد چون باد دست

فرو برد و کردش سر از تن جدا / فکندش به سانِ یکی اژدها

بغلتید هومان به خاک اندرون / همه دشت شد سربه‌سر جویِ خون

نگه کرد بیژن بدان پیلتن / فکنده چو سروِ سهی بر چمن

شگفت آمدش سخت و برگشت ازوی / سویِ کردگار جهان کرد روی

که ای برتر از جایگاه و زمان / ز جانِ سخن‌گوی و روشن‌روان

خرد را بدین کار پیکار نیست / تویی تو که جز تو جهاندار نیست

مرا زین هنر سربه‌سر بهره نیست / که با پیل کین جستنم زَهره نیست

به کینِ سیاوش بریدمش سر / به هفتاد خونِ برادر پدر

روانش روانِ ورا بنده باد / به چنگالِ شیران تنش کنده باد

 

چو دیوانگان گیو گشته نوان / به هرسو خروشان و هر سو دوان

همی آگهی جست زآن نیو پور / همی ماتم آورد هنگامِ سور

چو آگاهی آمد ز بیژن بدوی / دمان پیشِ فرزند بنهاد روی

چو چشمش به رویِ گرامی رسید / ز اسب اندر آمد چنان‌چون سزید

بغلتید و بنهاد بر خاک سر / همی آفرین خواند بر دادگر

گرفتش به بر باز فرزند را / دلیر و جوان و خردمند را

 

( شاهنامه فردوسی بزرگ )

 

در بیت دوم : هیون گران در اینجا مراد هومان است

در بیت سوم : چون باد : به سرعت

در بیت پانزدهم : دمان : شتابان

...
نویسنده : بازدید : 24 تاريخ : سه شنبه 30 شهريور 1395 ساعت: 8:41

close
تبلیغات در اینترنت